ISO27001-2013 training course at SETA International Asia

25/05/2016 175
Event

Ngày 05/05/2015, các thành viên Ban ISMS công ty SETA International Asia đã tham gia khóa Đào tạo chuyển đổi phiên bản ISO27001 – 2013 tại tầng 10, tòa nhà 3D, Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.

Khóa đào tạo dự kiến kéo dài 8 ngày với các nội dung chính như sau:

1. Đào tạo nhận thức về các thay đổi của ISO/IEC 27001:2013
2. Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISMS – ISO/IEC 27001:2013
3. Đào tạo, hướng dẫn nâng cấp ISO/IEC 27001:2013
4. Đào tạo chuẩn bị sẵn sàng cho đánh giá chứng nhận ISO/IEC 27001:2013.


Chương trình đào tạo, tập huấn về ISMS được thiết kế và giảng dạy bởi Giảng viên uy tín đến từ công ty TUV NORD Việt Nam.