Nộp CV
Fresher/Junior
Xét CV
Kiểm tra đầu vào
Phỏng vấn
Senior
Xét CV
Phỏng vấn lần 1
Phỏng vấn lần 2
Kết quả

Lưu ý: Trong một số trường hợp đặc biệt, ứng viên phải thực hiện thêm các bài test như Codescore, Scouter…

Tìm kiếmVị trí tuyển dụng

Senior Manual QA/Tester (Tiếng Nhật)

Tuyển gấp Team Leader Senior Đà Nẵng, Hà Nội Ứng tuyển

QA/Tester Leader (Japanese)

Tuyển gấp Team Leader Đà Nẵng, Hà Nội Ứng tuyển

Technical Leader – Outsystem

Tuyển gấp Technical Leader Hà Nội Ứng tuyển

Software Engineer

30/06/2022 Junior Middle Hà Nội Ứng tuyển

Lập trình viên PHP

Tuyển gấp Senior Middle Hà Nội Ứng tuyển

Lập trình viên ReactJS

Tuyển gấp Senior Middle Hà Nội Ứng tuyển
Xem thêm