Nộp CV
Fresher/Junior
Xét CV
Kiểm tra đầu vào
Phỏng vấn
Senior
Xét CV
Phỏng vấn lần 1
Phỏng vấn lần 2
Kết quả

Lưu ý: Trong một số trường hợp đặc biệt, ứng viên phải thực hiện thêm các bài test như Codescore, Scouter…

Tìm kiếmVị trí tuyển dụng

Lập trình viên .NET

16/10/2019 Junior Đà Nẵng Ứng tuyển

IT Helpdesk

16/10/2019 Middle Hà Nội Ứng tuyển

Lập trình viên Java

30/09/2019 Middle Hà Nội Ứng tuyển

Lập trình viên FrontEnd

30/09/2019 Senior Hà Nội Ứng tuyển

Lập trình viên PHP

Tuyển gấp Senior Hà Nội Ứng tuyển

Biên phiên dịch tiếng Nhật

30/09/2019 Senior Đà Nẵng, Hà Nội Ứng tuyển
Xem thêm