Dành cho Sinh Viên
Dành cho CO-WELLers
QA to

Khóa đào tạoChuyên gia Kiểm thử phần mềm QA Tester

 • Thời gian đào tạo: Từ 16-18 buổi (2.5h/buổi; 2 buổi/tuần)
 • Số lượng đào tạo mỗi đợt: từ 20-30 học viên
 • Đối tượng ưu tiên: Sinh viên CNTT năm cuối, sắp tốt nghiệp, sinh viên có tiếng nhật ~ N3
 • Mục tiêu:
  1. Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên
  2. Tuyển chọn vào Nhân viên chính thức sau tốt nghiệp
 • Nội dung đào tạo:
 • Thời hạn:
PHP to

Khóa đào tạoLập trình viên PHP (Fresher)

 • Thời gian đào tạo: 2 – 2,5 tháng
 • Số lượng đào tạo mỗi đợt: từ 20-30 học viên
 • Đối tượng ưu tiên: Sinh viên CNTT năm cuối, sắp tốt nghiệp, vừa tốt nghiệp
 • Mục tiêu: Tuyển chọn vào Nhân viên chính thức sau tốt nghiệp
 • Nội dung đào tạo:
  1. PHP căn bản và nâng cao
  2. Cơ sở dữ liệu MySQL DBMS
  3. Tìm hiểu Framework
  4. Phong cách lập trình và thuật toán
  5. Quản lí chất lượng Coding
 • Thời hạn:
Java to

Khóa đào tạoLập trình viên JAVA (Fresher)

 • Thời gian đào tạo: 2 – 2,5 tháng
 • Số lượng đào tạo mỗi đợt: từ 20-30 học viên
 • Đối tượng ưu tiên: Sinh viên CNTT năm cuối, sắp tốt nghiệp, vừa tốt nghiệp
 • Mục tiêu: Tuyển chọn vào Nhân viên chính thức sau tốt nghiệp
 • Nội dung đào tạo:
  1. Java web
  2. Java Core
  3. HTML5/CSS3
  4. Javascript
  5. jQuery
  6. ES6
  7. Cơ hội chuyên sâu về các Framework: Spring, Struts và Gulp/NodeJS, ReactJS
 • Thời hạn:
Sinh viên to

Chương trình thực tậpDành cho sinh viên

 • Thời gian thực tập: 1 – 3 tháng
 • Số lượng thực tập mỗi đợt: từ 20-30 sinh viên
 • Đối tượng ưu tiên: Sinh viên CNTT năm 3, năm 4, sắp tốt nghiệp
 • Mục tiêu: Tạo môi trường cho sinh viên tìm hiểu về thực tế công việc, tìm hiểu doanh nghiệp và các cơ hội việc làm sau tốt nghiệp
 • Thời hạn:
Tiếng nhật to

Đào tạo Nội bộTiếng Nhật

 • Thời gian đào tạo: Tùy theo trình độ kéo dài từ 6-10 tháng cho mỗi đợt thi lên chứng chỉ. Mỗi năm có nhiều khóa cho các trình độ chứng chỉ khác nhau mở song song.
 • Số lượng đào tạo: từ 10-15 học viên
 • Đối tượng ưu tiên: Cán bộ, nhân viên thương xuyên phải giao tiếp với khách hàng, đọc tài liệu tiếngNhật hoặc cần Tiếng Nhật để phục vụ mục đích công việc.
 • Nội dung đào tạo: Các giao viên người Việt và Nhật Bản của công ty trực tiếp đứng lớp đào tạo đầy đủ các nội dung: Từ vựng, ngữ pháp, kỹ năng đọc hiểu, nghe nói.