QA to

Khóa đào tạoChuyên gia Kiểm thử phần mềm QA Tester

 • Thời gian đào tạo: Từ 16-18 buổi (2.5h/buổi; 2 buổi/tuần)
 • Số lượng đào tạo mỗi đợt: từ 20-30 học viên
 • Đối tượng ưu tiên: Sinh viên CNTT năm cuối, sắp tốt nghiệp, sinh viên có tiếng nhật ~ N3
 • Mục tiêu:
  1. Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên
  2. Tuyển chọn vào Nhân viên chính thức sau tốt nghiệp
 • Nội dung đào tạo:
 • Thời hạn:
Xem Thêm
PHP to

Khóa đào tạoLập trình viên PHP (Fresher)

 • Thời gian đào tạo: 2 – 2,5 tháng
 • Số lượng đào tạo mỗi đợt: từ 20-30 học viên
 • Đối tượng ưu tiên: Sinh viên CNTT năm cuối, sắp tốt nghiệp, vừa tốt nghiệp
 • Mục tiêu: Tuyển chọn vào Nhân viên chính thức sau tốt nghiệp
 • Nội dung đào tạo:
  1. PHP căn bản và nâng cao
  2. Cơ sở dữ liệu MySQL DBMS
  3. Tìm hiểu Framework
  4. Phong cách lập trình và thuật toán
  5. Quản lí chất lượng Coding
 • Thời hạn:
Xem Thêm
Java to

Khóa đào tạoLập trình viên JAVA (Fresher)

 • Thời gian đào tạo: 2 – 2,5 tháng
 • Số lượng đào tạo mỗi đợt: từ 20-30 học viên
 • Đối tượng ưu tiên: Sinh viên CNTT năm cuối, sắp tốt nghiệp, vừa tốt nghiệp
 • Mục tiêu: Tuyển chọn vào Nhân viên chính thức sau tốt nghiệp
 • Nội dung đào tạo:
  1. Java web
  2. Java Core
  3. HTML5/CSS3
  4. Javascript
  5. jQuery
  6. ES6
  7. Cơ hội chuyên sâu về các Framework: Spring, Struts và Gulp/NodeJS, ReactJS
 • Thời hạn:
Xem Thêm
IMG 8321

Chương trình thực tậpDành cho sinh viên

 • Thời gian thực tập: 1 – 3 tháng
 • Số lượng thực tập mỗi đợt: từ 20-30 sinh viên
 • Đối tượng ưu tiên: Sinh viên CNTT năm 3, năm 4, sắp tốt nghiệp
 • Mục tiêu: Tạo môi trường cho sinh viên tìm hiểu về thực tế công việc, tìm hiểu doanh nghiệp và các cơ hội việc làm sau tốt nghiệp
 • Thời hạn:
Xem Thêm
tieng nhat

Khóa đào tạo Tiếng Nhật

 • Thời gian đào tạo: Tùy theo trình độ kéo dài từ 6-10 tháng cho mỗi đợt thi lên chứng chỉ. Mỗi năm có nhiều khóa cho các trình độ chứng chỉ khác nhau mở song song
 • Số lượng đào tạo: 10-15 học viên
 • Đối tượng ưu tiên: Cán bộ, nhân viên thường xuyên phải giao tiếp với khách hàng, đọc tài liệu tiếng Nhật hoặc cần Tiếng Nhật để phục vụ mục đích công việc
 • Nội dung đào tạo: Các giáo viên người Việt và Nhật Bản của công ty trực tiếp đứng lớp đào tạo đầy đủ các nội dung: Từ vựng, ngữ pháp, kỹ năng đọc hiểu, nghe nói
IMG 6860

Khóa đào tạo DEV Career Training

 • Thời gian đào tạo: Mỗi khoá kéo dài 1.5-2 tháng, mỗi quí một khoá
 • Số lượng đào tạo mỗi đợt: 15-20 học viên
 • Đối tượng ưu tiên: Developer từng level
 • Mục tiêu: Bổ sung và phát triển kỹ năng phát triển phần mềm dành cho Developer
 • Nội dung chính:

– Internet/HTTP basic

– Coding Rules

– CI/CD, GIT

– Error handling

– Performance and Security coding

– Design (Basic, External, Detailed, Source code structure, Logging/Error handling)

– Source code review

– Unit test

MG 7874

Khóa đào tạo QA Career Training

 • Thời gian đào tạo: Mỗi khoá kéo dài 1.5-2 tháng, mỗi quí một khoá
 • Số lượng đào tạo mỗi đợt: 15-20 học viên
 • Đối tượng ưu tiên: QA từng level
 • Mục tiêu: Bổ sung và phát triển kỹ năng kiểm thử phần mềm dành cho QA
 • Nội dung chính:

– Understand SRS & Q&A

– Create Screen/Function Testcase

– Test/Log bug & Confirm fix bug

– Document review

– Function Test (Web, Smartphone, Batch, DB, API)

– PQA and Report Tactics

– Test Tools

Magento

Khóa đào tạo Magento 2

 • Thời gian đào tạo: 2–2.5 tháng
 • Số lượng đào tạo mỗi đợt: 10-15 học viên
 • Đối tượng ưu tiên: Developer từng level
 • Mục tiêu: Đào tạo công nghệ đặc thù theo nhu cầu của đơn vị
 • Nội dung chính:

– Installation & Introduction

– Module Development

– Theme Development

– Customizing

– Common convention error

– Common pattern error

– Dept module (Payment, Shipping, Extension attribute, UI component, SSO, Import/Export)

– Object manager

React JS

Khóa đào tạo React JS

 • Thời gian đào tạo: 1.5-2 tháng
 • Số lượng đào tạo mỗi đợt: 15-20 học viên
 • Đối tượng ưu tiên: Developer từng level
 • Mục tiêu:

– Hiểu và sử dụng thành thạo các chức năng, công cụ cơ bản của thư viện React

– Nắm được các phương pháp, công cụ debug trong khi thi công app React

– Hiểu và áp dụng cấu trúc Redux, Redux-Saga vào React app

 • Nội dung chính:

– JSX

– Styling in React

– Props & state

– List & Conditional rendering

– Life-cycles & hooks

– Higher order components

– ES6 highlighted features

– React Router DOM

– Redux

– Redux-Saga

– Form validation

Flutter

Khóa đào tạo Flutter

 • Thời gian đào tạo: 1.5-2 tháng
 • Số lượng đào tạo mỗi đợt: 15-20 học viên
 • Đối tượng ưu tiên: Developer từng level, đam mê tạo ra sản phẩm của riêng mình
 • Mục tiêu:

– Xây dựng được ứng dụng trên cả 2 nền tảng Android và iOS

+ Tìm hiểu các layout cơ bản Flutter

+ State trong Flutter

+ Sử dụng package trong Flutter

– Hiểu được cấu trúc của một project sử dụng Flutter

+ Nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng xử lý bug

+ Rèn luyện tinh thần, phát triển đam mê lập trình

 • Nội dung chính:

– Dart basic

– Introduction to Development with Flutter

– Creating Basic UI with Flutter

– Building Apps with state

– Using the Dart Package Manager

– Structuring Flutter Apps

– Create an complicate App run on both iOS and Android

Picture1

Khóa đào tạo AWS

 • Thời gian đào tạo: 1.5-2 tháng
 • Số lượng đào tạo mỗi đợt: 10-15 học viên
 • Đối tượng ưu tiên: Developer từng level

– Có kiến thức cơ bản về Cloud Computing và AWS.

– Sử dụng được dịch vụ cơ bản của AWS trong phát triển dự án

 • Mục tiêu:

– Có kiến thức cơ bản về Cloud Computing và AWS

– Có thể thao tác cơ bản với các dịch vụ chính của AWS

– Hiểu và xây dựng một hệ thống cơ bản bằng các dịch vụ cốt lõi của AWS thông qua thực hành

– Hiểu được một số kiến trúc phổ biến trên AWS

 • Nội dung chính:

– Tổng quan về Cloud Computing và AWS

– Các services cơ bản trong AWS 1 và AWS 2

– Hướng dẫn tạo VPC, Subnet, Web Application trên AWS

– Hướng dẫn cài đặt AutoScale, Monitoring cho Web Application

– Giới thiệu Container Service và Build WebPage sử dụng Docker

– Hướng dẫn sử dụng AWS SDK

– Kiến trúc Serverless

– Tạo simple serverless web page

– Thảo luận để đưa giải pháp cho 1 vấn đề

Ảnh 4

Khóa đào tạo Kỹ năng Xử lý xung đột

 • Thời gian đào tạo: 1-2 ngày liên tục (8h-16h)
 • Số lượng đào tạo mỗi đợt: 20-25 học viên
 • Đối tượng ưu tiên: Cán bộ nhân viên ở vị trí quản lý
 • Mục tiêu: Bổ sung và phát triển kỹ năng mềm về quản lý
 • Nội dung chính:

– Bản chất của xung đột nhìn từ nhiều góc cạnh

– Phân loại xung đột, đánh giá mức độ xung đột

– Quy trình, phương thức xử lý xung đột

– Vận dụng xử lý tình huống xung đột trong công việc

– Đánh giá lại và hành động phòng ngừa

Ảnh 5

Khóa đào tạo Kỹ năng Tạo động lực và truyền cảm hứng

 • Thời gian đào tạo: 1-2 ngày liên tục (8h-16h)
 • Số lượng đào tạo mỗi đợt: 20-25 học viên
 • Đối tượng ưu tiên: Cán bộ nhân viên ở vị trí quản lý
 • Mục tiêu: Bổ sung và phát triển kỹ năng mềm về quản lý
 • Nội dung chính:

– Các yếu tố tạo nên hiệu suất làm việc của nhân viên

– Tháp nhu cầu Maslow

– Mô hình tạo động lực và các tác nhân gây động lực

– Tạo động lực cho bản thân trước khi tạo động lực cho người khác

– Phân biệt rõ các khía cạnh tạo động lực và duy trì động lực

xử lý vấn đề

Khóa đào tạo Kỹ năng Xử lý vấn đề và ra quyết định

 • Thời gian đào tạo: 1-2 ngày liên tục (8h-16h)
 • Số lượng đào tạo mỗi đợt: 20-25 học viên
 • Đối tượng ưu tiên: Cán bộ nhân viên ở vị trí quản lý
 • Mục tiêu: Bổ sung và phát triển kỹ năng mềm về quản lý
 • Nội dung chính:

– Bản chất của vấn đề, tầm quan trọng của việc giải quyết vấn đề

– Quy trình giải quyết vấn đề

+ Xác định vấn đề

+ Tìm hiểu nguyên nhân

+ Lựa chọn giải pháp với tư duy sáng tạo

+ Ra quyết định

– Thực thi và đo lường hiệu quả

quản trị hiệu suất

Khóa đào tạo Kỹ năng Quản trị hiệu suất

 • Thời gian đào tạo: 1-2 ngày liên tục (8h-16h)
 • Số lượng đào tạo mỗi đợt: 20–25 học viên
 • Đối tượng ưu tiên: Cán bộ nhân viên ở vị trí quản lý
 • Mục tiêu: Bổ sung và phát triển kỹ năng mềm về quản lý
 • Nội dung chính:

– Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của nhân viên

– Các công cụ, chỉ tiêu để đánh giá hiệu suất làm việc

– Phương pháp huấn luyện nhân viên để tối đa hóa năng lực

– Đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên, từ đó các hành động điều chỉnh phù hợp

– Tuyên dương, khen thưởng và tạo động lực cho nhân viên phát huy sức mạnh cá nhân và tập thể

 
Join us