Dự án tiêu biểuDịch vụ Testing

Công ty Cung cấp ứng dụng Đọc báo

Công tyCung cấp ứng dụng Đọc báo

Sản phẩm chuẩn bị ra thị trường đại chúng nhưng chưa hoàn thiện về chức năng, thiết kế, phạm vi ứng dụng.

Sau khi khảo sát đánh giá sản phẩm trong thời gian ngắn, CO-WELL Asia đã giúp khách hàng:

– Tư vấn hoàn thiện chức năng, thiết kế để phù hợp và đáp ứng được thị trường đại chúng.

– Phát triển thêm phiên bản ứng dụng trên iOS, gia tăng đáng kể phạm vi ứng dụng.

Công ty Dịch vụ xe hơi

Công tyDịch vụ xe hơi

Khi thị trường ngày càng mở rộng với tập khách hàng lớn hơn, đối thủ cạnh tranh vào thị trường cũng ngày càng nhiều hơn. Vấn đề sống còn của doanh nghiệp là nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng theo xu hướng hiện đại hóa, tiện lợi hơn, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

CO-WELL Asia đã cùng khách hàng khảo sát và đưa ra giải pháp thông qua các hệ thống dịch vụ online tiện lợi hơn. Cụ thể:

  1. Hệ thống đánh giá kiểm định xe

– Hệ thống tự động cho phép người dùng chọn danh mục dịch vụ kiểm định xe mong muốn.

– Kết hợp AI đánh giá theo từng loại xe để đưa ra tư vấn về chi phí và thời gian dịch vụ thích hợp.

– Nâng cao sự minh bạch, dễ hiểu và tốc độ phục vụ của các Điểm dịch vụ xe hơi.

– Thời gian xây dựng hệ thống: 2 tháng

  1. Hệ thống Đặt chỗ dịch vụ

– Hệ thống hỗ trợ chi tiết dịch vụ từ tìm kiếm địa điểm, cho đến chọn dịch vụ, đặt lịch, hẹn giờ …  tiết kiệm thời gian, tối đa tiện ích cho chủ xe.

– Hỗ trợ quản lý khách hàng, lưu lượng dịch vụ … giúp cải thiện hiệu quả quản trị chất lượng cũng như chăm sóc khách hàng tại từng điểm dịch vụ.

Thời gian xây dựng hệ thống: 3 tháng.

Công ty Dịch vụ Thông tin thời tiết

Công tyDịch vụ Thông tin thời tiết

Với sự đa dạng trong nhu cầu cập nhật thông tin dự báo thời tiết của mỗi khách hàng, doanh nghiệp cần hệ thống xử lý dữ liệu để phân phối đến đúng khách hàng đúng thông tin cần dùng hàng ngày, hàng giờ.

CO-WELL Asia đã cung cấp cho khách hàng:

– Hệ thống tự động phân tích dữ liệu và phân phối thông tin, cập nhật hiển thị 24/24 cho khách hàng đúng nhu cầu, đúng thông tin, đúng giờ.

– Thời gian hợp tác hơn 3 năm và hiện khách hàng vẫn đang tiếp tục sử dụng dịch vụ của CO-WELL Asia.