Dự án tiêu biểu Dịch vụ Testing

Tập đoàn Đa ngành

Tập đoànĐa ngành

App của khách hàng có nhiều chức năng mới phát triển và nhiều chức năng cần maintain nhưng thiếu nguồn lực test

Cung cấp nguồn lực test có kiến thức và kinh nghiệm về test ứng dụng mobile

Nhà cung cấp Dịch vụ Đám mây

Nhà cung cấpDịch vụ Đám mây

Hệ thống cũ của khách hàng được xây dựng trên nền tảng Silverlight, giờ đã được đội Dev phát triển, chuyển đổi sang một nền tảng mới với công nghệ khác hiện đại hơn. Tuy nhiên sau khi hoàn thành code, đội Dev của khách hàng không có khả năng test các chức năng của hệ thống nên cần một đội test có chuyên môn và kinh nghiệm.

  • Cung cấp nguồn lực test có kiến thức về test chức năng.
  • Hoàn thiện mọi công việc về test cho dự án. Dựa trên danh sách test case của khách hàng, đội test CO-WELL lên plan test cho khách hàng, lên scedule và thực hiện test theo lịch trình đó sao cho phù hợp với các rule mà khách hàng đưa ra.