Dự án tiêu biểuDịch vụ Testing

Tập đoàn Đa ngành

Tập đoànĐa ngành

App của khách hàng có nhiều chức năng mới phát triển và nhiều chức năng cần maintain nhưng thiếu nguồn lực test.

Cung cấp nguồn lực test có kiến thức và kinh nghiệm về test ứng dụng mobile.

Nhà cung cấp Dịch vụ Đám mây

Nhà cung cấpDịch vụ Đám mây

Hệ thống cũ của khách hàng được xây dựng trên nền tảng Silverlight, giờ đã được chuyển đổi sang một nền tảng mới với công nghệ khác hiện đại hơn. Tuy nhiên sau khi hoàn thành, đội phát triển của khách hàng không có khả năng test các chức năng của hệ thống nên cần một đội test có chuyên môn và kinh nghiệm.

  • Cung cấp nguồn lực test có kiến thức về test chức năng.
  • Hoàn thiện mọi công việc về test cho dự án. Dựa trên danh sách test case của khách hàng, đội test CO-WELL lên kế hoạch và thực hiện test theo kế hoạch đó sao cho phù hợp với các yêu cầu mà khách hàng đưa ra.
Công ty Sản xuất game

Công ty Sản xuất game

Khách hàng là một công ty sản xuất game lớn. Họ có sản phẩm game chơi cờ trên phiên bản online và cần một đơn vị giúp kiểm thử trò chơi này. Để test được các sản phẩm game, đòi hỏi người tester phải có sự logic, khả năng chơi và tính toán tốt

Cung cấp đội ngũ QA thực hiện các công việc: – Xây dựng checklist test – Thực hiện test theo test case khách hàng đưa ra – Test giao diện hiển thị, các chức năng game Từ đó tìm ra các lỗi để khách hàng cập nhật và cải tiến sản phẩm của mình

Công ty Viễn thông

Công ty Viễn thông

Khách hàng có một hệ thống Đăng ký hợp đồng dịch vụ đường truyền. Để đảm bảo hệ thống vận hành chính xác, và những đánh giá khách quan, họ cần một đơn vị thực hiện kiểm thử hệ thống này.

Bằng cách tạo môi trường test, giả lập lệnh của các vender đưa lên server, CW đã thực hiện kiểm thử hệ thống các chức năng như:

– Đăng ký user;

– Quy trình làm hợp đồng liên kết với các phần: quản lý ID, quản lý thanh toán, quản lý đường truyền;

– Khâu thanh toán: kiểm tra số tiền thay đổi có khớp với đúng loại hợp đồng không; ….