Dự án tiêu biểu Dịch vụ Thương mại Điện tử

Công ty  Sản xuất Ô tô

Công tySản xuất Ô tô

Trang web hiện tại của khách hàng không mang đến được trải nghiệm tốt nhất cho người dùng, người dùng luôn phải chuyển tới một trang web khác để có thể trải nghiệm các tính năng hiện đại hơn.

Chỉ trong vòng 2 tháng, CO-WELL đã giúp khách hàng triển khai xây dựng một trang web Thương mại Điện tử đảm bảo đầy đủ các tính năng theo yêu cầu, hỗ trợ trải nghiệm khách hàng ở mức tối đa.

Công ty start-up  Sản phẩm âm nhạc

Công ty start-upSản phẩm âm nhạc

Khách hàng – một start up liên quan đến sản phẩm âm nhạc muốn chuyển hình thức kinh doanh mặt hàng của mình từ nội dung trên giấy thành nội dung số, bán online trên cửa hàng Thương mại Điện tử và Tablet.

CO-WELL đã phát triển một web Thương mại điện tử “full-stack” cũng như một ứng dụng di động trên tablet cho khách hàng:

Trên tablet:

– Phát triển tính năng chia sẻ nội dung đã mua với người khác bằng việc đăng tải lên website, sử dụng bút cảm ứng để thêm Ghi nhớ (note) vào sản phẩm.

Trên website TMĐT:

– Phát triển website TMĐT trên nền tảng AWS

– Phát triển tính năng chia sẻ nội dung đã mua

– CO-WELL chịu trách nhiệm thiết kế, triển khai và vận hành