Technical Leader – Outsystem

Tuyển gấp Technical Leader Hà Nội Ứng tuyển

Software Engineer

30/06/2022 Junior Middle Hà Nội Ứng tuyển

Lập trình viên PHP

31/05/2022 Senior Hà Nội Ứng tuyển

Kỹ Sư Cầu Nối (BrSE)

Tuyển gấp Project Manager Đà Nẵng, Hà Nội Ứng tuyển

QA/Tester Leader (Japanese)

Tuyển gấp Team Leader Đà Nẵng, Hà Nội Ứng tuyển

Lập trình viên ReactJS

Tuyển gấp Senior Middle Hà Nội Ứng tuyển

Lập trình viên Magento

Tuyển gấp Middle Hà Nội Ứng tuyển

Lập trình viên .NET

Tuyển gấp Senior Middle Hà Nội Ứng tuyển

Lập trình viên Python

Tuyển gấp Middle Đà Nẵng, Hà Nội Ứng tuyển

Senior/Leader Magento Developer

Tuyển gấp Team Leader Hà Nội Ứng tuyển

Automation Test Leader

Tuyển gấp Team Leader Hà Nội Ứng tuyển

Lập trình viên PHP

Tuyển gấp Senior Middle Hà Nội Ứng tuyển

Senior/Leader Ruby on Rails Developer

31/05/2022 Senior Team Leader Hà Nội Ứng tuyển

Lập trình viên Ruby on Rails

Tuyển gấp Senior Middle Đà Nẵng, Hà Nội Ứng tuyển

Trưởng nhóm Biên phiên dịch Tiếng Nhật

Tuyển gấp Team Leader Hà Nội Ứng tuyển

Technical Leader – SharePoint Online

Tuyển gấp Technical Leader Hà Nội Ứng tuyển

Lập trình viên PHP

Tuyển gấp Middle Hà Nội Ứng tuyển

Biên phiên dịch tiếng Nhật

Tuyển gấp Middle Hà Nội Ứng tuyển

Lập trình viên NodeJS

Tuyển gấp Middle Hà Nội Ứng tuyển

Chuyên viên Hành chính Nhân sự

31/05/2022 Junior Đà Nẵng Ứng tuyển

Khóa đào tạo QA Fresher

15/05/2022 Trainee Hà Nội Ứng tuyển

Khóa đào tạo PHP Freshers

15/05/2022 Trainee Hà Nội Ứng tuyển

Process QA

Tuyển gấp Senior Hà Nội The job expired

Khóa đào tạo Kiểm thử phần mềm & Tiếng Nhật

Tuyển gấp Trainee Đà Nẵng The job expired

Lập trình viên Frontend

30/04/2022 Middle Hà Nội The job expired

Senior Automation QA/Tester

Tuyển gấp Senior Hà Nội The job expired

Senior Manual QA/Tester (Tiếng Nhật)

Tuyển gấp Team Leader Senior Đà Nẵng, Hà Nội The job expired

Lập trình viên .NET

Tuyển gấp Middle Hà Nội The job expired

Lập trình viên Frontend

30/04/2022 Senior Middle Hà Nội The job expired

Lập trình viên Javascript

30/04/2022 Senior Hà Nội The job expired