Xây dựng Test Plan hiệu quả trong vòng đời Phát triển phần mềm

07/09/2023 70
test plan

Vì sao phải có Test Plan?

Test plan đóng vai trò như một kế hoạch chi tiết để tiến hành các hoạt động kiểm thử phần mềm, được giám sát và kiểm soát từng bước bởi người quản lý kiểm thử. Cụ thể, những vai trò của test plan là:

 • Giúp nhà phát triển, quản lý doanh nghiệp, khách hàng hiểu chi tiết về kiểm thử.
 • Test plan hướng dẫn những quy tắc và điều luật cần tuân theo để ó những hiệu quả tốt nhất
 • Nhóm quản lý có thể xem xét và sử dụng lại test plan cho các dự án khác nhau vì những khía cạnh quan trọng như ước tính kiểm thử, phạm vi kiểm thử, chiến lược kiểm thử được ghi lại trong test plan.

test plan

Hiểu về Test Plan 

Một STLC (vòng đời kiểm thử) luôn có nhiều bước và nhiều tài liệu kiểm thử cần phải tiến hành. Tất cả những ai đã tham gia vào dự án với vai trò Kiểm thử viên đều phải tiếp xúc với Test plan trước tiên. Bởi vì test plan là tài liệu tổng quan mô tả chi tiết về chiến lược kiểm thử 1 project, mục tiêu, lịch trình và các nguồn lực cần thiết để kiểm thử. Test plan sẽ là cơ sở để giúp tester xác định nỗ lực cần thiết để xác nhận chất lượng của ứng dụng đang được kiểm thử phần mềm.

Cấu trúc của một Test Plan:

 • Tên project
 • Danh sách các module cần test
 • Ngày bắt đầu , ngày kết thúc
 • Danh sách các test case
 • Nhân sự tham gia
 • Tài nguyên sử dụng
 • Kế hoạch thực hiện

Sự khác biệt của Test Plan và Test Strategy 

Test Plan là bước đầu tiên trong tài liệu quy trình kiểm thử có chứa thông tin về phạm vi chức năng của sản phẩm, đặc tả yêu cầu chi tiết, chiến lược kiểm thử, loại thử nghiệm dự kiến ​​áp dụng, nhóm phát triển phần mềm và vai trò tương ứng của họ.

Test Plan vs Test Strategy

Test Trategy là một phần trong tài liệu Kế hoạch kiểm thử, trong đó điểm bắt đầu của quá trình kiểm thử và các phương pháp kiểm thử được giải thích chi tiết. Kế hoạch kiểm thử và tài liệu chiến lược kiểm thử được người quản lý kiểm thử tạo ra và duy trì, với đầu vào từ nhóm kiểm thử và quản lý dự án.

Test Plan có những loại nào?

 • Master testplan: kế hoạch test bao quát cho sản phầm hay phần mềm nhằm tổng hợp tất cả các test plan trước đó.
 • Testing Level Specific Test Plans (test testplan cụ thể) : kế hoạch test cụ thể cho từng mức: Unit test plan – Intergration test plan – System test plan – Accptance test plan
 • Testing Type Specific Test Plans: Kiểm thử hiệu năng và an ninh.

Các thành phần Test Plan?

Test Plan bao gồm 8 thành phần chính:

 • Phân tích sản phẩm
 • Thực thi kế hoạch kiểm thử
 • Xác định mục tiêu kiểm thử
 • Xác định tiêu chí kiểm thử
 • Hoạch định nguồn lực
 • Test Environment
 • Lên lịch trình kiểm thử
 • Xác định sản phẩm cần thực hiện kiểm thử

Đối với giai đoạn lập kế hoạch test plan, quá trình thực hiện sẽ bao gồm 4 thành phần sau:

– Chiến lược kiểm tra: Là một trong thành phần quan trọng không thể thiếu trong việc test plan, nó giúp bạn kiểm tra và giải thích về chiến lược sẽ được sử dụng

– Phạm vi kiểm tra: Với thành phần này sẽ giúp người dùng lập nên hệ thống sơ đồ phù hợp nhất với mô hình kinh doanh. Bên cạnh đó, cũng đưa ra chương trình kiểm thử để kiểm tra lại phần mềm đã thực sự hoạt động ổn định hay chưa.

– Chu kỳ test plan và thời gian kiểm tra: Thành phần này khá quan trọng nhưng sẽ phụ thuộc nhiều vào quá trình hoàn thành mất bao lâu và số vòng phát triển trong khi kiểm thử

– Tiêu chí hoàn thành: Với tiêu chí này sẽ đánh giá mức đạt hoặc chưa đạt. Có thể sẽ có 1 vài vấn đề sẽ được đánh giá bởi khách hàng.

 
Join us