CO-WELL ASIA KICKOFF NĂM TÀI CHÍNH MỚI 2018-2019

28/08/2018 516
Untitled 1 Recovered
Hoạt động

Ngày 24 tháng 8 vừa qua, CO-WELL ASIA đã tổ chức buổi Kickoff cho năm tài chính 2018 – 2019 tại Relax Zone – tầng 2 Tòa nhà 3D Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. Chỉ trong 3 tiếng đồng hồ, tất cả những nội dung quan trọng trong đường hướng hoạt động của công ty thời gian sắp tới đã được chia sẻ và hoạch định.

Để sẵn sàng cho một năm tài khóa mới 2018 – 2019, Ban Điều hành Công ty CO-WELL ASIA đã tổ chức buổi lễ Kickoff với sự góp mặt của không chỉ Ban Lãnh đạo mà còn có sự hiện diện của Quản lý các Division, Quản lý các bộ phận chức năng, các BrSE và QA Lead. Đồng thời, buổi Kickoff cũng đã kết nối 3 điểm cầu Hà Nội – Tokyo – Đà Nẵng, đảm bảo thông tin được truyền đạt thông suốt và thống nhất tới toàn bộ các trụ sở và chi nhánh.

Ban Lãnh đạo cùng các Manager, BrSE, Team Lead có mặt tại buổi Kickoff CO-WELL Asia 2018-2019
.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Tomomichi Hirose đã tóm tắt lại bức tranh toàn cảnh năm vừa qua của cả Tập đoàn, đồng thời đã chia sẻ những định hướng mang tầm chiến lược cho cả CO-WELL Japan và CO-WELL ASIA trong 3 đến 5 năm tới. Tiếp theo đó, Tổng Giám đốc Nguyễn Cao Cường, đã làm rõ hơn những hoạch định cho năm mới của CO-WELL ASIA bằng phần trình bày dài 40 phút, bao gồm nội dung về thể chế mới, các mục tiêu cho từng phòng ban, từng mảng kinh doanh của công ty.

Chủ tịch Tomomichi Hirose chia sẻ hướng đi mới và những kế hoạch dài hạn cho cả Tập đoàn.
Tổng Giám đốc Nguyễn Cao Cường với những hoạch định riêng cho CO-WELL ASIA năm 2018-2019.

Những nội dung đã được trao đổi tại buổi Kickoff có thể xem là kim chỉ nam cho hoạt động của toàn công ty trong ngắn hạn và dài hạn. Các phần trình bày của từng quản lý các bộ phận SD, SE, SS, QS, HRD, Marketing … và những mảng dịch vụ mới càng làm rõ hơn những mục tiêu cho từng giai đoạn của công ty.

Các Quản lý bộ phận, Division, BrSE, Team lead hết sức tập trung vào nội dung buổi Kickoff
Rất nhiều ý kiến, câu hỏi đã được đưa ra để làm rõ thêm các kế hoạch.

Với những hoạch định mới, tầm nhìn dài hạn mới, năm 2018-2019 được kỳ vọng sẽ là năm bản lề cho những bước chuyển mình mạnh mẽ của CO-WELL ASIA, là nền tảng cho sự phát triển đột phá trong 5 năm tới.

Một số hình ảnh khác trong buổi Kickoff năm tài chính 2018-2019 của CO-WELL ASIA.