CO-WELL ASIA LÀM VIỆC REMOTE TỪ NGÀY 16/3/2020-31/3/2020

13/03/2020 898
Thông báo

Do tình hình dịch COVID 19 đang chuyển hướng bất ngờ và phức tạp, nhằm đảm bảo an toàn về sức khỏe cho các thành viên CO-WELL ASIA và cộng đồng, Ban giám đốc Công ty quyết định khuyến khích hình thức làm việc remote tại nhà từ thứ 2, 16/03/2020.

1. Đối tượng áp dụng: Toàn bộ CBNV, gồm tất cả các phòng ban, bộ phận
2. Thời gian áp dụng: 16/03/2020 – 31/03/2020 (Thông báo tiếp theo sẽ được cập nhật vào ngày 26/3/2020)
3. Các vấn đề liên quan đến phương án làm việc Online: đã được gửi email tới từng thành viên của CO-WELL.

Trong trường hợp có nhu cầu, các thành viên CO-WELL vẫn có thể đến làm việc tại văn phòng như bình thường. Mọi người chú ý hạn chế đi lại, tránh tụ tập nơi đông người và thực hiện các biện pháp phòng dịch chủ động để cùng đẩy lùi dịch bệnh.

Trong thời gian làm việc remote, CO-WELL Asia vẫn đáp ứng tiến độ làm việc bình thường và vẫn tiếp nhận các yêu cầu mới từ đối tác, khách hàng.

Cập nhật thêm các thông tin về CO-WELL Asia tại đây