CO-WELL CÔNG BỐ TÀI LIỆU CHÍNH SÁCH BẢO VỆ VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

05/02/2024 35
CW congbo chinhsach baove dulieu feature
Thông báo

Căn cứ theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 về bảo vệ dữ liệu cá nhân và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan, CO-WELL Asia xin thông báo Chính sách Bảo vệ và Xử lý dữ liệu cá nhân được triển khai tại Công ty.

Phạm vi, đối tượng áp dụng được quy định là toàn thể Cán bộ Nhân viên tại Công ty TNHH CO-WELL Châu Á (bao gồm chi nhánh, văn phòng đại diện, Công ty con nếu có); Bên Cung cấp dữ liệu cá nhân (ứng viên, người lao động, cộng tác viên, thực tập sinh,…) và Chủ thể dữ liệu cá nhân.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm bên dưới

Trân trọng thông báo.

 


Tập tin đính kèm

CO-WELL_Chinh sach_BaoVe_DuLieuCaNhan_Final_240205

 
Join us