10 CÂU LỆNH PYTHON BỎ TÚI HỮU HIỆU

27/11/2018 31023
Untitled 2
CODEWELL

Python là ngôn ngữ dành cho sự sáng tạo bởi tổ hợp những câu lệnh tưởng chừng như giải toán cấp 1 này đang là một trong những ngôn ngữ lập trình được ứng dụng nhiều nhất trên thế giới. Hãy cùng xem sự tiện dụng mà đơn giản đến không ngờ của các câu lệnh Python nhé.

  • Đẹp đẽ tốt hơn xấu xí
  • Minh bạch tốt hơn hàm ý
  • Đơn giản tốt hơn phức tạp
  • Phức tạp tốt hơn rắc rối
  • Dễ đọc
  • ….

Những dòng trên hẳn không còn xa lạ gì với các Python Coder. Tuân theo đúng nguyên tắc “Zen” – Thiền, Python thực sự là ngôn ngữ đơn giản và minh bạch, thậm chí đến mức thanh lịch. Có người nói Python là ngôn ngữ dành cho sự sáng tạo bởi tổ hợp những câu lệnh tưởng chừng như giải toán cấp 1 này đang là một trong những ngôn ngữ lập trình được ứng dụng nhiều nhất trên thế giới.

Nếu có bạn nào chưa biết đến sự đơn giản đặc biệt hữu hiệu của Python, thì có thể tham khảo 10 câu lệnh KHÔNG THỂ KHÔNG thuộc lòng của Python và thử ứng dụng chúng xem hiệu quả ra sao nhé.

 

1. Lệnh chuyển đổi tại chỗ 2 số

x, y = 1, 100

print(x, y)

x, y = y, x

print(x, y)

Output:

1 100

100 1

2. Lệnh đảo ngược một chuỗi trong Python

a = “cowellasia”

print(“Reverse is”, a[::-1])

Output:

Reverse is aisallewoc

3. Lệnh tạo một chuỗi từ tất cả các phần tử trong danh sách

a = [“Cowellasia”, “Behind”, “your”, “success”]

print(” “.join(a))

Output:

Cowellasia Behind your success

4. Chuỗi so sánh

n = 2018

result = 2000 < n < 2020

print(result)

result = 1000 > n <= 1999

print(result)

Output:

True

False

5. Lệnh In đường dẫn tệp của module được import

import os

import socket

print(os)

print(socket)

Output:

 

6. Lệnh sử dụng Enums trong Python

class MyName:

Cowellasia, Behind, YourSuccess = range(3)

print(MyName.Cowellasia)

print(MyName.Behind)

print(MyName.YourSuccess)

Output:

0

1

2

7. Lệnh trả về nhiều giá trị từ hàm

def x():

return 1, 2, 3, 4

a, b, c, d = x()

print(a, b, c, d)

Output:

1 2 3 4

8. Lệnh tìm giá trị thường xuyên nhất trong danh sách

test = [1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 1, 4, 4, 4]

print(max(set(test), key = test.count))

Output:

4

9. Kiểm tra việc sử dụng bộ nhớ của một đối tượng

import sys

x = 1

print(sys.getsizeof(x))

Output:

28

10. In chuỗi N lần

n = 4

a =”Cowellasia”

print(a * n)

Output:

CowellasiaCowellasiaCowellasiaCowellasia

Các câu lệnh của Python đúng là đơn giản mà có võ. Chúc các bạn thành công với ngôn ngữ cực kỳ hay ho này nhé!

Tham khảo thêm các bài viết khác về Python và rất nhiều thông tin hữu ích liên quan đến các mảng ngôn ngữ lập trình khác tại CO-WELL Techblog nhé!

CO-WELL ASIA

 
Join us