CẦN XỬ LÝ GÌ KHI CHUYỂN HỆ THỐNG TỪ SERVER ĐỘC LẬP LÊN CLOUD LOAD BALANCER?

02/06/2020 831
Cloud Load balancer co-well asia
CODEWELL

Load Balancer (Cân bằng tải) là một tính năng có vai trò giúp phân phối đồng đều tài nguyên cho các server trong hệ thống cũng như cho phép mở rộng hệ thống khi lượng người dùng hệ thống tăng lên.

Nếu đã làm với các khách hàng là công ty Nhật thì tương ứng với việc làm trên có một thuật ngữ khá phổ biến gọi là 冗長化 (Zô Chô Ka). Khách hàng Nhật đang trong quá trình tiếp cận migration và sử dụng Cloud rộng rãi nên yêu cầu này thường xuyên xuất hiện.

Riêng với môi trường AWS Cloud, có hai loại Load Balancer hay dùng là ELB (Elastic Load Blancer) và ALB (Application Load Balancer). Ở thời điểm hiện tại khi Cloud Computing đã phát triển rộng rãi, trong quá trình phát triển và vận hành hệ thống bạn sẽ thường gặp hai trường hợp sau:

 1. Chuyển hệ thống hiện tại có 1 Server On Premis (Ví dụ: Server máy ảo đặt ở DataCener) lên Cloud với 2 Server, access thông qua Load Balancer.
 2. Chuyển từ 1 Server với môi trường phát triển DEV/ Staging/ Product đặt trên Cloud, sang triển khai môi trường Staging hoặc Product với 2 Server, access thông qua Load Balancer.

cloud load balancer co-well asia

Các vấn đề phát sinh và hướng giải quyết sẽ được trao đổi chi tiết ngay dưới đây.

Mất Session

Nếu hệ thống của bạn không sử dụng Session hoặc lưu Session ở một nơi thứ 3 như DB hay Cache trung gian thì sẽ chẳng có gì để bàn ở đây. Tuy nhiên nếu có xử lý Session và lưu ở chính Server thì khi chuyển lên ALB hay ELB cần phải chú ý đến vấn đề mất Session đầu tiên. Lý do là vì Load Balancer sẽ điều hướng access đến các server dựa trên lưu lượng truy cập nên có thể có trường hợp đang làm việc với Session ở Server A nhưng lại điều hướng sang Server B, như vậy sẽ phát sinh việc mất Session và hiện tượng phổ biến là hệ thống sẽ Logout về màn hình Login.

Rất may AWS đã tính toán đến phần này giúp chúng ta. Ở ELB hay ALB của AWS có cơ chế Sticky Session.

sticky session cloud load balancer co-well asia

Cơ chế Sticky Session thực hiện thiết lập một tracking ID cho mỗi truy cập của User cụ thể. , đảm bảo cho việc truy cập của User được liên tục, ví dụ như không bị tự động logout khỏi hệ thống.

 

Lỗi “ERR_TOO_MANY_REDIRECTS”

Đây là lỗi bạn sẽ thấy nếu hệ thống truy cập qua HTTPS hoặc hỗn hợp có trang HTTP/HTTPS khi dùng Load Balancer.

cloud load balancer cowell asia

Lý do nằm ngay trong hình trên.

Để giải quyết vấn đề này, Load Balancer của AWS có add thêm vào Header của Request từ Load Balancer đến Server một request header có tên là X-Forwarded-Proto. Request header này giúp Server phân biệt được Request từ phía người dùng là HTTP hay HTTPS. Dựa trên Header này phía Server có thể xử lý để Redirect trong Source Code. Tuy nhiên, có một cách cách đơn giản hơn là thực hiện setting Rewrite URL trên Web Server.

Để tham khảo, với Web Server trên EC2 instance của AWS, cách setting như sau:

 • Bước 1: Vào file config /etc/httpd/conf.d/virtual.conf

sudo vi /etc/httpd/conf.d/virtual.conf

 • Bước 2: Add nội dung sau vào file:

<VirtualHost *:80>

ServerName Your_System_Domain_Name

RewriteEngine On

RewriteCond %{HTTPS} !=on

RewriteCond %{HTTP:X-Forwarded-Proto} !=https

RewriteRule .* https://%{HTTP:Host}%{REQUEST_URI} [L,NE,R=permanent]

</VirtualHost>

 • Bước 3: Save file và khởi động lại Web Server:

sudo systemctl stop httpd.service

sudo systemctl start httpd.service

Link tham khảo TẠI ĐÂY.

 

Đồng bộ khi Upload File lên Server

Thông thường khi upload file lên Server, thì file được lưu trên Server đó, Server còn lại thì lại không tồn tại file đó, nên cần có việc đồng bộ file giữa hai Server với nhau. Thông thường khi dùng nhiều server cùng lúc, khi upload file hay xảy ra trường file chỉ xuất hiện ở 1 server, các server còn lại thì không có. Điều này xảy ra do chương có bước đồng bộ file giữa các Server với nhau.

Để giải quyết vấn đề này có hai cách:

Cách 1: Lưu file Upload vào một nơi khác. Phổ biến là dùng AWS S3 hoặc AWS EFS, hoặc nếu ít file và dung lượng bé thì có thể lưu trực tiếp vào DB. Sau đó thực hiện copy file đồng bộ giữa các Server mỗi khi thực hiện Upload.

Cách 2: Nếu bạn không thích tốn công mỗi lần upload file thì hãy dùng cách thứ 2.

 • Bước 1: Tạo một file Shell Script để thực hiện Copy file.

 

#!/bin/bash

##Copy file form local server to other server in the same Loadbalancer

##    $1: Server 1 IP

##    $2: Server 2 IP

##    $3: Server 2 Folder path

##    $4: Server 1 file path

 

LOCAL_IP=$(ifconfig | grep -Eo ‘inet (addr:)?([0-9]*\.){3}[0-9]*’ | grep -Eo ‘([0-9]*\.){3}[0-9]*’ | grep -v ‘127.0.0.1’)

 

if [ “$1” == “$LOCAL_IP” ]; then

if ssh server_login_user@$2 -p 10022 “test -e $4” ; then

scp -P 10022 $4 server_login_user@$2:$3

else

scp -P 10022 $4 server_login_user@$2:$3

ssh server_login_user@$2 -p 10022 “chmod 0777 $4”

fi

elif [ “$2” == “$LOCAL_IP” ]; then

if ssh server_login_user@$1 -p 10022 “test -e $4” ; then

scp -P 10022 $4 server_login_user@$1:$3

else

scp -P 10022 $4 server_login_user@$1:$3

ssh server_login_user@$1 -p 10022 “chmod 0777 $4”

fi

fi

Ở file Script trên sẽ dùng lệnh scp (copy thông qua SSH) để copy file giữa 2 server. Một vài lưu ý khi tạo Script:

 • Địa chỉ của các Server sẽ là dùng Private IP
 • Mở cổng SSH trên AWS cho 2 Server thông được với nhau. Đồng thời setting để thực hiện SSH giữa 2 Server mà không cần dung file PEM để authenticate.
 • “server_login_user” là user login vào thao tác được với Server.

 

 • Bước 2: Đặt file Script trên ở một thư mục giống nhau trên cả hai Server, Setting quyền có thể thực hiện cho file Shell Script này.

sudo chmod +x /home/path_to_file/scp_file_to_other_server.sh

 • Bước 3: Setting quyền để cho user apache của Server có thể thực hiện được Shell script.
 • Edit file setting quyền cho user:

sudo visudo

 • Thêm nội dung sau vào file:

Defaults!/home/path_to_file/scp_file_to_other_server.sh !requiretty

apache         ALL=(ALL)       NOPASSWD: /home/path_to_file/scp_file_to_other_server.sh *

 • Bước 4: Trong source code của Server, sau khi thực hiện upload file thì chạy file Shell Script để copy file đến Server còn lại. Source PHP có thể tham khảo như sau:

 

/**

* Secure copy file from [server 1] to [server 2]

*

* @param string $folderSave

* @param string $fileName

* @return type

*/

private function scpFileToOtherServer($privateIpSer1, $privateIpSer2, $folderSave, $fileName) {

$shellScript = Configure::read(‘path_of_script_copy_file’);

$pemFile = Configure::read(‘path_of_pem_file’);

$filePath = $folderSave . $fileName;

 

// remove char [/]

$folderSave = (mb_substr($folderSave, -1) == DS) ?

mb_substr($folderSave, 0, mb_strlen($folderSave) – 1) : $folderSave;

$command = “sudo -u server_login_user -S {$shellScript} {$privateIpSer1} {$privateIpSer2} {$folderSave} {$filePath} 2>&1”;

$output = shell_exec($command);

if (!empty($output)) {

$this->log(__FILE__ . ‘(‘ . __LINE__ . ‘): Copy fail, command: ‘ . $command);

$this->log($output);

}

 

return $output;

}

 

Một số vấn đề khác

Khi đưa Server độc lập lên Load Balancer, có thể sẽ gặp một vài khó khăn khác. Ví dụ:

 1. Setting Session timeout cho Load Balancer: Dựa trên Session Timeout của hệ thống của bạn để setting phù hợp cho Load Balancer. Session Timeout của Load Balancer phải lớn hơn hoặc bằng giá trị time out của hệ thống.
 2. Setting Timeout cho Load Balancer. Default timeout của Load Balancer (AWS) thường là 60 giây. Nếu hệ thống Performance không tốt, mất nhiều thời gian trả lời Request thì sẽ dễ phát sinh lỗi [504 Gateway Time-out]. Do đó cần tăng thời gian Timeout của Load Balancer lên để tránh lỗi này (Ví dụ sửa thành 180 giây).
 3. Hệ thống của có sử dụng một số API của bên thứ ba và có trả phí, đồng thời bị giới hạn truy cập theo IP Global của Server. Do đó nếu đưa thêm Server vào thì sẽ phải cần đăng ký địa chỉ IP Global của Server được thêm để có thể sử dụng được các API đó. Cần xử lý việc này trước khi bạn chính thức chạy hệ thống với kiến trúc mới.

 

Kết luận

Xử lý các phát sinh trên không hề đơn giản. Không chỉ xử lý một lần mà còn phải test để đảm bảo hệ thống chạy đúng khi đã xử lý xong. Khi gặp phải yêu cầu này trong dự án, bạn nên list đầy đủ các vấn đề cũng như cách thức tiến hành để hạn chế ảnh hưởng đến vận hành của hệ thống hiện tại.

Các hệ thống web chạy với Load Balancer là một điều rất phổ biến, nên ngay từ lúc thiết kế/ phát triển hệ thống các bạn cần chú ý đến vấn đề này để xử lý từ ban đầu. Việc này sẽ giúp giảm tải công việc khi đưa các Server hệ thống lên Load Balancer trên Cloud.

Bạn quan tâm đến các nội dung chia sẻ về công nghệ khác? Xem thêm TẠI ĐÂY nhé!

Phạm Minh Tuấn – CO-WELL Asia