[CODEWELL] NGHÌN LẺ MỘT CÁCH DEBUG TRONG XCODE

24/10/2018 868
intro20181024 034050
CODEWELL

Xcode là bộ công cụ dễ dàng và đơn giản nhất để phát triển một phần mềm Iphone hay Ipad dành cho lập trình viên, nó không chỉ hỗ trợ tốt cho việc viết code mà còn mang theo những chức năng mạnh mẽ hỗ trợ database, backup. CO-WELL Asia xin giới thiệu các cách xem log với công cụ hữu ích này.

1. Màn hình Debug trên Xcode

Màn hình debug trên Xcode được hiển thị bao gồm 3 khu vực như sau: Debug Navigator, Source code editor, Debug area.

 • Debug navigator: chứa các thông tin về CPU, memory disk, network…
 • Source code editor: vùng gõ các dòng lệnh
 • Debug area: khu vực xem các log mà developer đã log ra hoặc giá trị các biến trong quá trình chạy ứng dụng ở chế độ debug
Màn hình Debug trên Xcode

Khu vực kiểm soát các điều kiện khi đặt breakpoint (Debug area)

Khu vực kiểm soát các điều kiện khi đặt breakpoint

Khu vực xem thông tin chi tiết tại các điểm đặt breakpoint

Khu vực xem thông tin chi tiết tại các điểm đặt breakpoint

2. Cách xem log

2.1. Hiển thị kết quả log trên Console: Cách này sử dụng để xem log của iOS simulator – Thiết bị giả lập.

Cách xem log như sau:

 • Bước 1: Mở Applications
 • Bước 2: Chọn Utilities > Console.app
 • Bước 3: Ở menu bên trái, mở rộng phần iOS Simulator rồi chọn tới thiết bị giả lập (simulator) đang chạy
 • Bước 4: Chọn system.log để xem log

Hiển thị kết quả log trên Console

2.2. Hiển thị kết quả log trên Xcode: Có thể debug bằng cách xem log ngay trên Xcode.

Cách xem log như sau:

 • Bước 1: Mở project bằng Xcode
 • Bước 2: Chạy app lên thiết bị giả lập – simulator hoặc thiết bị – device
 • Bước 3: Xem log tại Console Panel như hình dưới

2.3. Hiển thị kết quả log trên thiết bị được kết nối: Cách này thường được sử dụng trong trường hợp test trên thiết bị mà hiện tại đang không chạy ứng dụng từ Xcode.

Cách xem như sau:

 • Bước 1: Kết nối thiết bị với máy tính
 • Bước 2: Mở Xcode lên
 • Bước 3: Mở cửa sổ Devices từ menu Window > Devices and Simulators
 • Bước 4: Lựa chọn thiết bị đang sử dụng từ menu bên trái
 • Bước 5: Chọn tab Devices để hiển thị thông tin log như hình dưới

2.4. Hiển thị log crash trên thiết bị: Log crash được tạo ra trong khi chạy app. Thông tin của log crash sẽ hỗ trợ cho việc tìm nguyên nhân gây ra lỗi crash trong quá trình chạy app.

Cách xem log như sau:

 • Bước 1: Kết nối thiết bị với máy tính
 • Bước 2: Mở Xcode
 • Bước 3: Mở cửa sổ Devices từ menu Window > Devices and Simulator
 • Bước 4: Lựa chọn thiết bị bên menu trái
 • Bước 5: Chọn button View Device Logs
 • Bước 6: Trong một danh sách các log, lựa chọn log tương ứng với app cần check

Hiển thị log crash trên thiết bị

Tham khảo thêm các bài viết của CO-WELL Asia tại đây

 
Join us