Internet Vạn vậtIoT

Internet Vạn vật hay Mạng lưới vạn vật kết nối Internet – Internet of thing (IoT) đã từ lâu phục vụ một cách hữu ích cho mọi khía cạnh của cuộc sống và vẫn đang ẩn chứa rất nhiều tiềm năng phát triển chưa được khai phá. IoT được xem như một “kịch bản tương lai” của thế giới khi mà dần dần tất cả các thiết bị, con người được cấp một mã định danh và cùng kết nối chung một mang lưới. Trong mạng lưới đó, các “định danh” có thể tự động truyền tải, trao đổi thông tin, dữ liệu mà không cần đến sự tương tác trực tiếp giữa người với người hay người với máy.

Câu chuyệnPhát triển

Hiện nay, IoT đang trải qua giai đoạn phát triển “bộc phát” và điều này xảy ra nhờ vào một số nhân tố, trong đó gồm IPv6, 4G, chi phí, tính sẵn có của công nghệ. Theo Gartner, Inc., sẽ có gần 24 tỷ thiết bị trên IoT vào năm 2020. ABI Research ước tính rằng hơn 30 tỷ thiết bị sẽ được kết nối không dây với “Kết nối mọi thứ” (Internet of Everything) vào năm 2020.

Tuy có tốc độ phát triển mạnh mẽ, hiện vẫn còn nhiều trở ngại với sự phát triển của IoT mà yếu tố đầu tiên có thể kể đến là sự chưa đồng nhất về “ngôn ngữ giao tiếp” và “phương thức” giao tiếp nói chung của các định danh trong từng hệ thống riêng biệt. Đây có lẽ là điểm khó giải quyết nhất cản trở sự phát triển và ứng dụng đột phá của IoT bởi thiếu đi sự đồng nhất này, sẽ rất khó để “vạn vật” có thể liên lạc, hiểu nhau và phản ứng lại lẫn nhau cho dù đã được kết nối.

<p>Hiện nay, IoT đang trải qua giai đoạn phát triển “bộc phát” và điều này xảy ra nhờ vào một số nhân tố, trong đó gồm IPv6, 4G, chi phí, tính sẵn có của công nghệ. Theo Gartner, Inc., sẽ có gần 24 tỷ thiết bị trên IoT vào năm 2020. ABI Research ước tính rằng hơn 30 tỷ thiết bị sẽ được kết nối không dây với “Kết nối mọi thứ” (Internet of Everything) vào năm 2020.</p><p>Tuy có tốc độ phát triển mạnh mẽ, hiện vẫn còn nhiều trở ngại với sự phát triển của IoT mà yếu tố đầu tiên có thể kể đến là sự chưa đồng nhất về “ngôn ngữ giao tiếp” và “phương thức” giao tiếp nói chung của các định danh trong từng hệ thống riêng biệt. Đây có lẽ là điểm khó giải quyết nhất cản trở sự phát triển và ứng dụng đột phá của IoT bởi thiếu đi sự đồng nhất này, sẽ rất khó để “vạn vật” có thể liên lạc, hiểu nhau và phản ứng lại lẫn nhau cho dù đã được kết nối.</p>

Ở Việt Nam, IoT đã phát triển cả trong tổ chức và tự pát với rất nhiều sản phẩm ứng dụng đã ra mắt thị trường như các sản phẩm trong nhà thông minh, mua sắm thông minh. Thế nhưng rào cản về chi phí và tài chính đã khiến cho các ứng dụng này khó tiếp cận và ít được sử dụng rộng rãi, mặc dù những tiện ích đem lại thì vô cùng nhiều.

<p>Ở Việt Nam, IoT đã phát triển cả trong tổ chức và tự pát với rất nhiều sản phẩm ứng dụng đã ra mắt thị trường như các sản phẩm trong nhà thông minh, mua sắm thông minh. Thế nhưng rào cản về chi phí và tài chính đã khiến cho các ứng dụng này khó tiếp cận và ít được sử dụng rộng rãi, mặc dù những tiện ích đem lại thì vô cùng nhiều.</p>

Bất chấp rào cản, không nằm ngoài xu hướng, CO-WELL Asia cũng đã bắt đầu nghiên cứu và tập trung phát triển định hướng IoT trong thời gian gần đây. Chi nhánh Đà Nẵng, với những cá nhân xuất sắc và nguồn nhân lực tinh nhuệ dự kiến sẽ trở thành Trung tâm IoT của CO-WELL Asia trong tương lai. Chúng tôi tập trung vào những ứng dụng phục vụ trong lĩnh vực Sản xuất Nông nghiệp, Kinh doanh dịch vụ … và ưu tiên yếu tố dễ tiếp cận với thị trường.

<p>Bất chấp rào cản, không nằm ngoài xu hướng, CO-WELL Asia cũng đã bắt đầu nghiên cứu và tập trung phát triển định hướng IoT trong thời gian gần đây. Chi nhánh Đà Nẵng, với những cá nhân xuất sắc và nguồn nhân lực tinh nhuệ dự kiến sẽ trở thành Trung tâm IoT của CO-WELL Asia trong tương lai. Chúng tôi tập trung vào những ứng dụng phục vụ trong lĩnh vực Sản xuất Nông nghiệp, Kinh doanh dịch vụ … và ưu tiên yếu tố dễ tiếp cận với thị trường.</p>