Thực tế ảo tăng cườngAR

Công nghệ Thực tế tăng cường (Augmented Reality – AR) cho phép người sử dụng quan sát hình ảnh ghi lại của môi trường xung quanh (hiển thị trực tiếp tại chỗ hoặc gián tiếp qua video đã quay trước đó). Hình ảnh môi trường thực sau đó được chồng lên trên một lớp các yếu tố ảo hoàn toàn tạo ra bằng máy tính như âm thanh, video, hình họa hoặc dữ liệu GPS, giúp cải biên cách nhìn của người sử dụng đối với thực tại trước mắt bằng việc bổ sung thêm các dữ liệu số tùy theo mục đích sử dụng.

Công nghệ AR

Một trong những điểm cốt lõi của hệ thống ứng dụng AR đó là độ chân thực của những hình ảnh, dữ liệu số khi được đặt lên trên lớp hình ảnh của môi trường thực. Để làm được như vậy, trước hết phần mềm AR phải bóc tách hình ảnh thu được từ môi trường thực qua quá trình gọi là “Đăng ký hình ảnh” (Image Registration). Quá trình này sử dụng các kỹ thuật liên quan đến thị giác máy tính (Computer vision), thường bao gồm 2 giai đoạn chính là xác định các điểm hấp dẫn (Interest point), dấu chuẩn (Fiducial marker) và luồng quang (Optical flow); sau đó là tái tạo lại hệ tọa độ của môi trường thực từ dữ liệu lấy được ở giai đoạn 1 rồi bắt đầu xử lý đặt các lớp thông tin số trên hình ảnh thực tại.

<p>Một trong những điểm cốt lõi của hệ thống ứng dụng AR đó là độ chân thực của những hình ảnh, dữ liệu số khi được đặt lên trên lớp hình ảnh của môi trường thực. Để làm được như vậy, trước hết phần mềm AR phải bóc tách hình ảnh thu được từ môi trường thực qua quá trình gọi là “Đăng ký hình ảnh” (Image Registration). Quá trình này sử dụng các kỹ thuật liên quan đến thị giác máy tính (Computer vision), thường bao gồm 2 giai đoạn chính là xác định các điểm hấp dẫn (Interest point), dấu chuẩn (Fiducial marker) và luồng quang (Optical flow); sau đó là tái tạo lại hệ tọa độ của môi trường thực từ dữ liệu lấy được ở giai đoạn 1 rồi bắt đầu xử lý đặt các lớp thông tin số trên hình ảnh thực tại.</p>

Bên cạnh các đặc điểm về phần mềm và thuật toán, cũng tương tự như công nghệ VR, AR đòi hỏi các thiết bị chuyên dụng nhất định để người dùng có thể tiếp cận được với các ứng dụng trên nền tảng này. Một số thiết bị có thể kể ra như nhóm các thiết bị hiển thị: smartphone/tablet, eyeglasses, HUD (head-up display) hoặc smartglasses,… các thiết bị cảm ứng (sensor) và tiếp nhận dư liệu đầu vào, thiết bị xử lý (processor).

<p>Bên cạnh các đặc điểm về phần mềm và thuật toán, cũng tương tự như công nghệ VR, AR đòi hỏi các thiết bị chuyên dụng nhất định để người dùng có thể tiếp cận được với các ứng dụng trên nền tảng này. Một số thiết bị có thể kể ra như nhóm các thiết bị hiển thị: smartphone/tablet, eyeglasses, HUD (head-up display) hoặc smartglasses,… các thiết bị cảm ứng (sensor) và tiếp nhận dư liệu đầu vào, thiết bị xử lý (processor).</p>

Ứng dụng

Trong tương lai, AR được dự đoán sẽ tăng trường vượt bậc hơn VR nhờ khả năng ứng dụng hết sức đa dạng trong mọi lĩnh vực của kinh doanh và đời sống như giáo dục, nghệ thuật, y tế, thương mại bán lẻ, kiến trúc và xây dựng, du lịch, quốc phòng, v.v… Trong khi đó, hiện tại lĩnh vực mà trong đó VR được khai thác triệt để nhất mới chỉ giới hạn chủ yếu ở ngành công nghiệp game và giải trí.

<p>Trong tương lai, AR được dự đoán sẽ tăng trường vượt bậc hơn VR nhờ khả năng ứng dụng hết sức đa dạng trong mọi lĩnh vực của kinh doanh và đời sống như giáo dục, nghệ thuật, y tế, thương mại bán lẻ, kiến trúc và xây dựng, du lịch, quốc phòng, v.v… Trong khi đó, hiện tại lĩnh vực mà trong đó VR được khai thác triệt để nhất mới chỉ giới hạn chủ yếu ở ngành công nghiệp game và giải trí.</p> <p>Trong tương lai, AR được dự đoán sẽ tăng trường vượt bậc hơn VR nhờ khả năng ứng dụng hết sức đa dạng trong mọi lĩnh vực của kinh doanh và đời sống như giáo dục, nghệ thuật, y tế, thương mại bán lẻ, kiến trúc và xây dựng, du lịch, quốc phòng, v.v… Trong khi đó, hiện tại lĩnh vực mà trong đó VR được khai thác triệt để nhất mới chỉ giới hạn chủ yếu ở ngành công nghiệp game và giải trí.</p>