Trí tuệ nhân tạoAI

Trí tuệ nhân tạo – Artificial Inteligent (AI) hiện được định nghĩa là trí tuệ tương tự như con người nhưng những nhận thức, suy nghĩ … được hành động, thể hiện ra ngoài dưới hình thái máy móc. Nói một cách đơn giản, bất kỳ thiết bị nào nhận thực được môi trường xung quanh và có khả năng phân tích, hành động để tối đa hóa cơ hội hoàn thành mục tiêu của chúng thì có thể được xem là thiết bị có trí tuệ nhân tạo.

Hiện nay, AI thường được biết dưới dạng Trí tuệ nhân tạo thu hẹp – Narrow AI hay Weak AI. Đây là dạng Trí tuệ nhân tạo không có “nhân chi”, thiếu đi nhận thức, sự nhạy cảm và suy nghĩ của con người, tập trung vào thực hiện một nhiệm vụ đơn giản nào đó một cách tự động. Siri được xem là một ví dụ điển hình của dạng Trí tuệ nhân tạo thu hẹp này khi có vận hành và giao tiếp với một lượng giới hạn khẩu lệnh nhất định của người dùng mà không có sự tham gia của trí thông minh, không tự nhận thức, thiếu tính giao tiếp xã hội.

Tuy nhiên, tương lai của lĩnh vực AI chính là tiến tới nghiên cứu và phát triển được Trí tuệ nhân tạo tổng thể – General AI, AGI hay Strong AI. AGI thay vì thực hiện một số những nhiệm vụ đơn cụ thể được cài đặt sẵn như chơi cờ, thậm chí là lái xe tự động thì sẽ giúp máy móc hành động như một con người với hầu hết tất cả các nhiệm vụ cần áp dụng nhận thức.

<p>Tuy nhiên, tương lai của lĩnh vực AI chính là tiến tới nghiên cứu và phát triển được Trí tuệ nhân tạo tổng thể – General AI, AGI hay Strong AI. AGI thay vì thực hiện một số những nhiệm vụ đơn cụ thể được cài đặt sẵn như chơi cờ, thậm chí là lái xe tự động thì sẽ giúp máy móc hành động như một con người với hầu hết tất cả các nhiệm vụ cần áp dụng nhận thức.</p>

Tại Việt Nam, AI vẫn còn là vùng đất mới mẻ. Một vài đơn vị CNTT lớn đã bắt tay đầu tư nghiên cứu lĩnh vực này và có những ứng dụng nhỏ dạng Trí tuệ nhân tạo thu hẹp vào các lính vực quản lý thông tin, quảng cáo, … Hòa cùng dòng chảy công nghệ chung đó, CO-WELL cũng đã bắt đầu nghiên cứu lĩnh vực này từ năm 2016 và sẽ tiếp tục đầu tư xu hướng công nghệ này trong những năm tiếp theo. Mục tiêu của chúng tôi là cùng khách hàng đưa ra những ứng dụng không quá cầu kỳ về mặt công nghệ nhưng lại đem đến những giá trị hữu ích thiết thực nhất.

<p>Tại Việt Nam, AI vẫn còn là vùng đất mới mẻ. Một vài đơn vị CNTT lớn đã bắt tay đầu tư nghiên cứu lĩnh vực này và có những ứng dụng nhỏ dạng Trí tuệ nhân tạo thu hẹp vào các lính vực quản lý thông tin, quảng cáo, … Hòa cùng dòng chảy công nghệ chung đó, CO-WELL cũng đã bắt đầu nghiên cứu lĩnh vực này từ năm 2016 và sẽ tiếp tục đầu tư xu hướng công nghệ này trong những năm tiếp theo. Mục tiêu của chúng tôi là cùng khách hàng đưa ra những ứng dụng không quá cầu kỳ về mặt công nghệ nhưng lại đem đến những giá trị hữu ích thiết thực nhất.</p>