Dự án thành côngSản xuất - Phân phối

Công ty Sản xuất linh kiện, phụ tùng

Công tySản xuất linh kiện, phụ tùng

Số lượng linh kiện, thiết bị quá lớn. Do đó để quản lý hiệu quả và nhanh chóng, cần có hỗ trợ của một hệ thống nhằm hỗ trợ và tiết kiệm thời gian, công sức tối đa.

CO-WELL Asia đã xây dựng cho khách hàng phần mềm cho dụng cụ đọc mã vạch giúp xử lý dữ liệu, quản lý hàng hóa, kho vận của khách hàng một cách hiệu quả.

Có thể xử lý QR Code, Barcode, RFID, … phần mềm cho phép quản lý một cách linh hoạt tất cả các hàng hóa, linh kiện, thiết bị được sản xuất.

Công ty Thiết bị y tế

Công tyThiết bị y tế

Lượng bệnh nhân tại bệnh viện ngày càng quá tải, trong khi đó, đơn vị cung ứng thiết bị y tế không đáp ứng được nhu cầu sử dụng sử dụng của bệnh viện.

Việc quản lý quy trình tiệt trùng với hàng loạt thiết bị y tế cũng là một bài toán khó đối với bệnh viện.

CO-WELL Asia đã xây dựng và phát triển phần mềm kiểm soát tình trạng tiệt trùng từng thiết bị y tế thông qua hệ thống quét mã vạch cả đầu vào và đầu ra, từ đó giúp bệnh viện kiểm soát được tình trạng khử trùng, làm sạch của mọi từng thiết bị.

Đồng thời, CO-WELL Asia cũng xây dựng hệ thống phần mềm giúp kiểm soát kho thiết bị, tính toán thời gian sẵn sàng của thiết bị cho lần sử dụng tiếp theo cũng như cảnh báo về thời hạn hết khấu hao của thiết bị.”

Công ty  Sản xuất Văn phòng phẩm

Công ty Sản xuất Văn phòng phẩm

Sự phát triển ngày càng đa dạng chủng loại sản phẩm và các công đoạn sản phẩm trùng lặp gây khó khăn trong việc tính chính xác công số sản xuất của từng công nhân, ảnh hưởng đến công đoạn định giá sản phẩm.

CO-WELL Asia đã xây dựng và phát triển hệ thống quản lý chấm công công nhân cho các dây chuyền sản xuất. Hệ thống này bao gồm 2 cấu phần:

  1. Phần Front-end: Được thiết kế cho máy tính bảng Android, cấu phần này giúp kiểm soát toàn bộ thông tin về thời gian làm việc, công số trên từng dây chuyền sản xuất của mỗi công nhân.
  2. Phần Back-end: Là cấu phần tích hợp giữa thông tin sản xuất sản phẩm và thông tin công nhân, kết hợp tông tin về công số để báo cáo, thống kê kết quả công số sản xuất.

Hệ thống được xây dựng trong vòng 3 tháng và đã giúp khách hàng quản lý được công số như mong đợi.