Dự án tiêu biểuDịch vụ Sharepoint

Công ty Dịch vụ tín dụng, bảo hiểm

Công tyDịch vụ tín dụng, bảo hiểm

Khi sử dụng hệ thống quản trị dữ liệu Lotus Notes, khách hàng gặp vấn đề là không còn được hỗ trợ từ nhà cung cấp IBM và chi phí của Lotus Notes khá cao. Do đó, khách hàng mong muốn chuyển đổi hệ thống và dữ liệu hiện tại từ Lotus Notes sang một nền tảng mới là Sharepoint.

Nắm bắt vấn đề của khách hàng, CO-WELL đã:

  • Cung cấp công cụ chuyển đổi dữ liệu là Coibumi do chính CO-WELL nghiên cứu và phát triển. Công cụ này hỗ trợ việc chuyển đổi dữ liệu hệ thống từ Lotus Note sang Sharepoint và từ Sharepoint sang Sharepoint.
  • Sử dụng Coibumi để tiến hành chuyển đổi dữ liệu từ Lotus Notes sang Sharepoint cho khách hàng.
  • Đào tạo cách thức sử dụng công cụ Coibumi cho khách hàng.
Công ty IT

Công tyIT

Khách hàng của chúng tôi có một lượng dữ liệu khổng lồ trong tệp .csv cần được di chuyển sang SharePoint Online. Việc di chuyển thủ công có thể gây lãng phí thời gian và nguồn nhân lực nên họ cần một công cụ có thể giải quyết vấn đề này

Phát triển một công cụ tự động di chuyển tệp .csv sang SharePoint Online. Số lượng tệp có thể được thao tác cùng một lúc là không giới hạn.

Công ty IT

Công tyIT

Khách hàng có 4 ứng dụng với dữ liệu được lưu trữ trên Notes – một nền tảng cũ với chi phí maintain cao. Khách hàng mong muốn chuyển đổi sang SharePoint, sử dụng công cụ chuyển đổi tự phát triển của chính mình.

Tuy nhiên, do thiếu nhân lực cũng như chưa có nhiều kiến thức về Office 365 nên họ cần một đội ngũ giúp họ demo sản phẩm (bản prototype) sau khi chuyển đổi và kiểm thử 2 công cụ chuyển đổi sẵn có của họ.

Với đội ngũ SharePoint với kinh nghiệm Notes lâu năm, team CO-WELL đã phát triển 4 prototype cho 4 ứng dụng bằng PowerApps và Flows, giúp khách hàng hiểu về Office 365, hình dung được sản phẩm sau khi chuyển đổi sẽ như thế nào, tránh những rủi ro khi tiến hành chuyển đổi chính thức.

Đồng thời, kiểm thử 2 tool data migration, đưa ra giải pháp khắc phục cho các điểm yếu của tool.