Dự án tiêu biểuDịch vụ Sharepoint

Công ty Thiết bị y tế

Công tyThiết bị y tế

Lượng bệnh nhân tại bệnh viện ngày càng quá tải, trong khi đó, đơn vị cung ứng thiết bị y tế không đáp ứng được nhu cầu sử dụng sử dụng của bệnh viện.

Việc quản lý quy trình tiệt trùng với hàng loạt thiết bị y tế cũng là một bài toán khó đối với bệnh viện.

CO-WELL Asia đã xây dựng và phát triển phần mềm kiểm soát tình trạng tiệt trùng từng thiết bị y tế thông qua hệ thống quét mã vạch cả đầu vào và đầu ra, từ đó giúp bệnh viện kiểm soát được tình trạng khử trùng, làm sạch của mọi từng thiết bị.

Đồng thời, chúng tôi cũng xây dựng hệ thống phần mềm giúp kiểm soát kho thiết bị, tính toán thời gian sẵn sàng của thiết bị cho lần sử dụng tiếp theo cũng như cảnh báo về thời hạn hết khấu hao của thiết bị.

Công ty Phân phối Dược

Công tyPhân phối Dược

Quản lý danh sách dược phức tạp và đa dạng bởi tên hoạt chất, tên biệt dược, nhà sản xuất, công dụng … là thách thức rất khó khăn không chỉ cho các nhà phân phối mà còn cho các dược sĩ khi tư vấn dược.

Đây là vấn đề có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng nên đòi hỏi sự chính xác cao ngay từ bước cơ sở dữ liệu.

CO-WELL Asia  thiết kế và phát triển ứng dụng Quản lý thuốc trên nền tảng iOS (Swift) và Core Data với khả năng:

– Tra cứu thuốc theo nhiều trường thông tin như: bệnh, chủng loại, tên hoạt chất, tên biệt dược, nhà sản xuất,…

– Mỗi loại biệt dược được đính kèm thông tin về hoạt chất, hướng dẫn sử dụng, đơn kê.

Ứng dụng đảm bảo tiêu chuẩn Nhật Bản, được phát triển trong vòng 1 tháng với mức chi phí chỉ bằng 50% so với giá phát triển tại Nhật Bản.