Dự án tiêu biểu Dịch vụ Sharepoint

Công ty IT

Công tyIT

Khách hàng của chúng tôi có một lượng dữ liệu khổng lồ trong tệp .csv cần được di chuyển sang SharePoint Online. Việc di chuyển thủ công có thể gây lãng phí thời gian và nguồn nhân lực nên họ cần một công cụ có thể giải quyết vấn đề này

Phát triển một công cụ tự động di chuyển tệp .csv sang SharePoint Online. Số lượng tệp có thể được thao tác cùng một lúc là không giới hạn.